Cees Willemsen

Lage Markt 48
6511VL Nijmegen

Zaak: +31 248 443 0 99
Mobiel: +31 640 729 594

info@ceeswillemsen.nl

Onlangs is de digitale versie op internet gepubliceerd van onze Bibliografie van Russische literatuur in Nederlandse vertaling 1789-2021 Библиография русской литературы в нидерландском переводе. Emmanuel Waegemans, Cees Willemsen en Huub Severiens. Bijna alle genoemde titels (plusminus 3000) zijn in de KB in Den Haag opgenomen in de: Collectie Cees Willemsen


Archief Recent

2018

Wat een jaar. Nooit eerder verschenen er binnen twaalf maanden drie boeken onder mijn naam. Eerst werd op zaterdagmiddag 26 mei j.l. bij gelegenheid van de Diesviering van de Utrechtse studentenvereniging Veritas in de Aula van het Academiegebouw aan het Domplein in Utrecht voor zo'n vijfhonderd aanwezigen Aeterna Veritas. Studentenvereniging Veritas tussen Rome en Utrecht 1889-2014 gepresenteerd. Na afloop gingen we borrelen en dineren in het gezellige thuishonk van Veritas aan de Kromme Nieuwegracht 54. Het is een flinke pil geworden van ruim 600 pagina’s, waarmee Veritas zijn eigen 'bijbel' heeft gekregen. Het prachtig vormgegeven, gebonden boek is uitgegeven door de Utrechtse uitgever Stichting Plantage en beperkt in de boekhandel verkrijgbaar.

Twee weken later, in de tweede week van juni, volgde Ondernemen zit in onze genen. Kroniek van het ondernemersgeslacht Ouborg 1622- 2018. Het manuscript van dit boek lag al langer op de plank, maar opdrachtgever Aad Ouborg en zijn ondernemende kinderen zagen steeds weer aanleiding om ook de laatste stormachtige ontwikkelingen binnen hun diverse bedrijven in bedoelde geschiedenis mee te nemen. Begin dit jaar besloten we er alsnog een (voorlopige) punt achter te zetten. Het is een smaakvol vormgegeven en inhoudsrijke publikatie geworden waarin - te beginnen met de Franse Hugenoot Pierre Aubourg, de aartsvader van de Nederlandse Ouborgtak, hij vluchtte om geloofsreden begin 17e eeuw vanuit het Normandische Rouen naar Nederland- wordt teruggeblikt op de geschiedenis van dit zeer creatieve en succesvolle ondernemersgeslacht. De presentatie vond plaats in het voormalig Ginnekense Raadhuis, Aad Ouborgs karakteristieke en sfeervolle kantoorpand.

Voor de aanbieding van mijn derde boek Voortbouwen op het Fundament. Kroniek van Sprangers Bouwbedrijf: 2011-2018 was gekozen voor een presentatie op 22 november in de Koepelgevangenis van Breda met causerieën van de bekende strafpleiter mr. Gerard Spong en Maxime Verhagen, directeur van Bouwend Nederland. Genoemde publicatie is een vervolg op Het Fundament. Kroniek van Sprangers Bouwbedrijf– Bouwers sinds 1796, dat in 2011 verscheen. Inmiddels wordt er zelfs al nagedacht over een nieuw vervolgdeel dat in 2021 bij het 225-jarig bestaan zou moeten verschijnen. Bij de snelle expansie in de laatste jaren - Sprangers behoort inmiddels tot de topdertig van Nederlandse bouwbedrijven, en met de opening van nevenvestigingen in Delft en Amsterdam- fungeerde bedoelde publicatie kennelijk als een zeer informatieve en smaakvolle introductie. Ook onder bestaande relaties vond het prachtig uitgevoerde 'koffietafelboek' gretig aftrek.

Ook de Veritijnse geschiedenis viel in de smaak, zelfs (?) bij de jongste generatie, waarvan immers wordt beweerd dat ze niet meer leest. Afgelopen oktober vroeg het huidige Veritasbestuur me ter gelegenheid van de opening van het 26ste lustrumjaar een lezing te geven over hun geschiedenis in de Domkerk van Utrecht. Ik sprak er voor zo'n vierhonderd veelal jonge leden samen met Judith Tielen, Tweede Kamerlid voor de VVD en tevens lid van verdienste van het Collegium Studiosorum Veritas.

De eerste vier maanden van dit jaar heb ik hard gewerkt aan de afronding van mijn proefschrift over uitgeverij SUN. Zeker de eerste hoofdstukken heb ik geheel herschreven. Ik plaats de geschiedenis van deze van oorsprong socialistische uitgeverij –in 1969 opgericht door een aantal Nijmeegse studenten– in het kader van de geschiedenis van de katholieke emancipatie. Mijn studie van het van origine katholieke Veritas heeft me dienaangaande toch tot deels andere inzichten gebracht, vandaar de herschrijving van het eerste deel. Omdat er straks, zoals dat hoort bij een dissertatie, nog een aantal lees- en discussiesessies overheen zullen gaan, kan en durf ik nog geen uitspraak te doen over de definitieve afronding, maar medio zomer 2019 moet de finish toch in zicht zijn.

2017

Ook dit jaar is weer waanzinnig druk. Deze opmerking heeft ogenschijnlijk veel weg van een modieus cliché, maar oordeel zelf. In het voorjaar heb ik de ruim 125-jarige geschiedenis van de grootste Utrechtse studentengezelligheidsvereniging Veritas afgerond. Daarmee ligt er natuurlijk nog geen boek. Dat zal niet eerder dan eind dit jaar verschijnen. Het is volgens de wetenschappelijke begeleidingscommissie onder leiding van prof. dr. Leen Dorsman een boeiende ideeëngeschiedenis geworden, waarin het bestaansrecht en de bestaansreden, het raison d’être, van een studentenvereniging in deze tijd aan de orde worden gesteld, met veel aandacht voor aloude vormingsidealen, de rol van rituelen, de vorming van een groepsidentiteit en een duiding van haar maatschappelijke betekenis .

Vanaf het komend najaar hoop ik mijn geschiedenis van uitgeverij SUN, tevens mijn dissertatie, te gaan afronden, zodat deze medio 2019 verdedigd kan worden.

In de zomermaanden startte ik op verzoek van Bouwbedrijf Sprangers met een update van mijn in 2011 verschenen Het Fundament . Deze schitterend uitgegeven bouwgeschiedenis is hen kennelijk zo goed bevallen dat zij graag zien dat ik om de zoveel jaar een supplement verzorg, Het beoogde supplement zal najaar 2018 verschijnen.

Aad Ouborg en zijn kinderen, oprichters en eigenaren van onder meer: Princess Sportsgear, Princess Traveller en The Bourgini Company B.V. hebben onlangs aangegeven nog dit jaar mijn bedrijfsgeschiedenis onder de titel: Ondernemen zit in onze genen. Een kroniek van het ondernemersgeslacht Ouborg uit te brengen. Vanwege de stormachtige ontwikkelingen binnen hun bedrijven kwamen er steeds nieuwe hoofdstukken bij. Omdat dit voorlopig geen einde zal nemen, is besloten alsnog een punt te zetten en tot publicatie over te gaan.

Bovenstaande betekent dat er het komend jaar minstens drie boeken van mijn hand zullen verschijnen. Kortom, een topjaar. Hectisch, maar vooral ook stimulerend voor een ambitieuze historicus.

2016

Sinds april 2015 wordt al mijn tijd opgeslorpt door de geschiedenis van de Utrechtse studentenvereniging Veritas, een forse klus waar ik met erg veel plezier en grote ambitie aan werk. De wetenschappelijke begeleidingscommissie toonde zich zeer content met de inmiddels overlegde hoofdstukken, ook al zijn er nog veel te gaan het komend jaar. De studie van het van origine katholieke Veritas verrijkt niet alleen mijn inzicht in de geschiedenis van het studentenleven en het Nederlands katholicisme, maar werpt vanuit het Utrechtse ook nieuw licht op de geschiedenis van uitgeverij SUN en haar Nijmeegse katholieke roots, die ik ook nog onder handen heb.

De laatste jaren word ik regelmatig herinnerd aan mijn actieverleden. Zo belde de Volkskrant me op dinsdag 8 maart voor commentaar op de studentenacties tegen de NS. Vorig jaar om deze tijd belde NU.nl in verband met de toenmalige studentenacties, w.o. de bezetting van het Maagdenhuis.

Vrijdagavond 19 februari j.l. werd ik in het NPO1 radioprogramma Met het ook op morgen geinterviewd door Wilfried de Jong over mijn aandeel in de Piersonacties in Nijmegen 35 jaar geleden. Met extreem grote inzet van politie en leger (2000 man) werd destijds de bezetting van de arbeidershuisjes en het aanpalende pakhuis in Piersonstraat en Karregas beeindigd. Voor de gewelddadige ontruiming was al duidelijk dat de geplande parkeergarage er nooit meer zou komen. Maar het was een prestigegevecht, dat uiteindelijk de neergang inluidde van het CDA en de VVD in Nijmegen, terwijl Groenlinks haar gewonnen prestige kapitaliseerde. Vanaf de jaren tachtig is genoemde partij samen met de SP steeds sterker geworden. Ze laten de PvdA en zeker de overige partijen in de regel qua raadszetels ver achter zich. Van deze periode dateert het Nijmeegse logo: Havana aan de Waal. Eind 1981 volgde nog de blokkade van Dodewaard, die echter op een -gewelddadige- mislukking uitliep. Beide acties bleken achterhoedegevechten. Parkeergagrages in plaats van sociale woningbouw in het centrum van de stad was inmiddels een achterhaald concept, evenals kernenergie.

Kort erna werd de SP, die zich in de Piersonactie nauwelijks had laten zien, door de zogenaamde nieuwe sociale bewegingen en linksradicale partijen verketterd vanwege haar brochure Gastarbeid en kapitaal in Nederland. Terug kijkend als actievoerder en betrokken burger, maar ook als historicus, moet ik constateren dat de SP in diezelfde wijken met het integratiethema een veel wezenlijker maatschappelijk vraagstuk aankaartte dan wij als actievoerenden met onze parkeergagages. Toen - in 1983- veegden we als multi-cultifans de concurrerende SP met graagte op een fascistische hoop met de opkomende Centrumpartij van Janmaat. Sinds die jaren tachtig zijn we, constateer ik, steeds meer naar een gesegregeerde samenleving toe gegroeid, waarvan de maatschappelijke lasten als vanouds richting 'onderkant' van de samenleving worden afgeschoven. Dit laatste issue had ik vanuit historisch, maar ook actueel politiek oogpunt, graag in bedoelde uitzending naar voren gebracht. Die kans werd me ook wel geboden, maar hij glipte me door de (tijd)druk van zo'n korte uitzending door de vingers. Nu resteerde alleen dat kraakverhaal met een hoog Picornie(hooligan)gehalte. Toch jammer.

Lees verder in mijn archief (jaren 2004 t/m 2015)...