(Fuks-Mansfeld. R.G. en A. Sunier, Wie in tranen zaait... Geschiedenis van de joodse geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Van Gorcum. Assen 1997, 204 p., f 49,50.)

Willemsen. C.
Van God los. Geschiedenis van de psychiatrische inrichting Sint-Antonius, 1902-1967.
Uitgeverij De Geus B.V., Breda 1997
384 p.,f 59.90.

De laatste jaren zijn verschillende studies verschenen over de geschiedenis van een bepaalde instelling of sector in de GGZ. Een jubileum vormde daarvoor veelal de aanleiding. Dikwijls kozen auteurs voor een 'top-down'-benadering en baseerden zij zich vooral op notulen en jaarverslagen. Tussen de opeenvolgende geneesheer-directeuren en bestuursleden, huisvestingsproblemen en onvermijdelijke financiële perikelen waren de patiënten daardoor vaak nauwelijks meer terug te vinden.

(...)
Red.: in de originele recensie wordt in dit gedeelte van de recensie het werk van Fuks-Mansfield besproken. De vergelijking met Van God los pakt negatief uit en is ook niet direct relevant voor deze site. Daarom plaatsen wij dat gedeelte van de tekst hier niet.
(...)

Van een geheel andere orde is het boek van Willemsen over de Brabantse inrichting Sint-Antonius. Het is een voorbeeldig werk geworden, dat zonder twijfel behoort tot het beste in zijn soort. Willemsen heeft niet hoofdzakelijk oog voor bestuurlijke, beleidsmatige ontwikkelingen. Het gaat hem eerst en vooral om wat er zich tussen patiënten en (verplegend) personeel afspeelde. Het resultaat is een kleurrijke, levendige beschrijving van 65 jaar leven en werken binnen een katholieke instelling. Op basis van archiefmateriaal en tal van interviews weet hij de dagelijkse gang van zaken op verantwoorde en uiterst onderhoudende wijze tot leven te wekken. De auteur is bezig met een vervolg over de ontwikkelingen binnen deze instelling vanaf 1967. Het zal een hele opgave zijn de kwaliteit van het eerste deel te evenaren.

R. van Deth

sluit dit venster