BOEKBESPREKING
In het magazine onze Wereld, mei 2006 door Marianne Wilschut

Retro-Russisch is hip

In Rusland lijkt de Sovjet-Unie weer helemaal terug. Hamers, sikkels en rode Sovjetsterren zie je in kunstwerken en televisieshows. Tijdens retro-mega-dance-events mogen populaire Russische bands uit de jaren tachtig hun hits van toen laten horen. In trendy restaurants zenden televisietoestellen partijcongressen met klappende deelnemers uit en sieren gouden Leninbustes het plafond.

'Voor jongeren die het Sovjettijdperk niet (bewust) hebben meegemaakt, is deze hang naar het verleden meer een soort zelfspot en decadentie dan echte nostalgie', schrijft een van de auteurs van T? gast in Rusland. Toch verlangen sommige ouderen ook naar vroeger. 'We hadden misschien niet veel, maar we waren trots op ons land, onze positie in de wereld. Je kende alle namen van Sovjet-astronauten, er was historisch besef', vertelt een van hen.

T? gast in Rusland laat zien dat het 'eeuwige' Rusland aan het verdwijnen is. Overal wordt gebouwd en westerse auto's en winkels bepalen het straatbeeld. Maar uit de persoonlijke verhalen van reisjournalisten en slavisten blijkt dat niet alles verloren gaat. Ondanks de 65 McDonald's-vestigingen alleen al in Moskou, heeft de traditionele Russische keuken bijvoorbeeld nog steeds een stevige positie en de Russisch-orthodoxe kerk met zijn eeuwenoude gebruiken, heeft een grote aantrekkingskracht.

T? gast in Rusland is het nieuwste deel van de T? gast in...-landenreeks. Wie ooit een reis met een reisorganisatie als Djoser heeft gemaakt, kent de serie wel, omdat deze en soortgelijke reisorganisaties de gidsjes, die ook in de boekhandel te koop zijn, met de reispapieren meesturen. Het zijn dunne boekjes omdat ze in een envelop moeten passen. Toch kunnen ze de concurrentie met dikkere reisgidsen goed aan. De aanpak, waarbij meerdere auteurs schrijven over onderwerpen die vooral met het dagelijks leven te maken hebben, levert de lezers een opmer­kelijk goed inzicht in het land dat ze willen bezoeken. Ook staan er nuttige informatie en bijzondere tips in. Wie Sint-Petersburg bezoekt zou bijvoor­beeld behalve in de Hermitage ook eens een kijkje kunnen nemen in de Kresty, de beruchte gevangenis van de stad.

Te gast in Rusland
3e druk, maart 2006
isbn 90-76888-65-5
Samenstelling Cees Willemsen met bijdragen van Coen van Zwol, Marente de Moor, Madeleine Mets en Greetje van der Werf.
Uitgave Informatie Verre Reizen, Nijmegen. Verkoopprijs 6 euro. Verkrijgbaar bij diverse touroperators en boekhandel (distributie Nilsson & Lamm). www.tegastin.nl.

sluit dit venster