Voorwoord

... [SJOERD VAN FAASSEN (EINDREDACTIE),
Ernst Bruinsma, Hans Render & Yves T'Sjoen]

'Er is een tijd geweest dat Van Oorschot gold als de beste, meest prestigieuze uitgever van Nederland, geleid door een kakelbont karakter waarvoor men op zijn hoede moest zijn', schreef Jeroen Brouwers in 'De schijngestalten van een uitgever' dat zomer 1997 in zijn eenmanstijdschift Feuilletons werd afgedrukt. 'Schrijvers deden hem processen aan, boekverkopers beefden als hij de winkel betrad om zijn uitgaven te slijten op de despotenge wijze waarop hij het monopolie bezat. De verhalen, anekdotes en mythen over hem bieden nog altijd aanleiding tot vrolijkheid dan wel het tegendeel daarvan', voegde Brouwers toe.
Vrolijkheid zal, voor wie daarvoor gevoelig is, hopelijk ook deze dikke, geheel aan Geert van Oorschot (1909-1987) gewijde aflevering van ZL, Literair-historisch tijdschrift bieden, of op zijn minst een glimlach van herkenning, maar ze wil méér: door middel van de dertien bijdragen wordt een veelzijdig beeld geschetst van Uitgeverij G.A. van Oorschot.
Die bijdragen zijn gewijd aan boeiende zaken als de reeksen De Russische Bibliotheek en De Witte Olifant, de tijdschriften De Baanbreker, Libertinage en Tirade, de vertalingen in het fonds, de ideologische verankering van de uitgeverij, Van Oorschots gehaaide omgangsvomen met subsidiënten en mecenassen, de verhouding tot zijn belangrijkste vormgever Helmut Salden, de vooroorlogse aanloop tot de start van zijn uitgeverij, zijn bemoeienis met het werk van Richard Minne, zijn optreden als romanpersonage of zijn eigen literaire werk.
Daarmee is zeker het laatste woord over Van Oorschot en zijn uitgeverij niet gezegd. Het rijke archief van uitgeverij Van Oorschot, dat in het Letterkundig Museum bewaard wordt, biedt nog talloze aanknopingspunten tot verder onderzoek. Deze aflevering van ZL biedt slechts een eerste blik op de diepte van de vulkaan.
De redactie dankt Wouter van Oorschot voor de loyale en onbekrompen manier waarop hij het archief voor onderzoek heeft opengesteld. Tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld, maken geciteerde brieven en andere documenten deel uit van het archief-G.A. van Oorschot of van andere in het Letterkundig Museum bewaarde ardiieven en collecties. Een overzicht van de inhoud van het Van Oorschot-archief is te vinden op www.letterkundigmuseum.nl

sluit dit venster