Cees Willemsen.nl

Profiel

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw ben ik, Cees Willemsen, actief als zelfstandig historicus, essayist, publicist en redacteur. Naast het schrijven van boeken, artikelen en recensies verzorg ik lezingen (o.m. aan zowat alle Nederlandse en Vlaamse universiteiten), organiseer congressen, presenteer boeken en geef historische rondleidingen. Eerder werkte ik als reisleider, voornamelijk in Rusland. Mijn werk wordt besproken in de landelijke media en ik ben regelmatig te gast in het veelgeprezen VPRO-radioprogramma OVT op de zondagmorgen.

Voor wie werk ik?

Voor bedrijven, banken en instellingen, maar ook voor particulieren. Als zelfstandig historicus heb ik naam gemaakt met veel geprezen geschiedwerken, vooral dankzij mijn thematisch vernieuwende aanpak, zoals in: Van God los. Geschiedenis van de psychiatrische inrichting Sint-Antonius, 1902-1967; De belofte van het hiernumaals. Zeventig jaar ambulante geestelijke gezondheidszorg in het gewest Breda; Dichtbij&betrokken. De geschiedenis van de Rabobanken in Etten en Leur 1899-2006; Bankieren in Zierikzee of Aeterna Veritas, Studentenvereniging Veritas tussen Utrecht en Rome,1889-2014. Gemeenschappelijk kenmerk: historische verhalen aantrekkelijk presenteren voor een breed publiek. Het gaat altijd om wetenschappelijk verantwoorde geschiedschrijving ( notenapparaat, registers en bronnen&literatuurlijst), maar nooit ten koste van de leesbaarheid en toegankelijkheid.

Grofweg laten zich de volgende specialisaties onderscheiden:

 • Bouwen
 • Banken
 • Bedrijven/industrie
 • Ondernemersportretten
 • Hoger Onderwijs
 • GGZ
 • Slavische Letteren
 • Brabant/Katholicisme/Nijmegen

Wat heb ik te bieden?

Naar veler zeggen, versta ik de kunst de particuliere geschiedenis van een instelling of bedrijf te verweven met de meer algemene geschiedenis van een bedrijfstak en/of de (lokale) gemeenschap. Een ander opvallend kenmerk is de sterke mentaliteits- of ideeënhistorisch component. Mijn integrale geschiedschrijving overstijgt daarmee het genre van een jubileumboek of een institutionele geschiedenis sec.

Samen met mijn opdrachtgever bedenk ik de beste manier en het meest adequate medium om het historisch verhaal naar buiten te brengen. Uitgaande van de te bepalen doelgroep kan dat zijn in de vorm van een (koffietafel)boek, magazine, historische website of een combinatie hiervan. Dankzij mijn ruime ervaring kan ik met u meedenken van rudimentair idee of concept tot realisatie. Indien gewenst bemiddel ik richting drukker, uitgever en vormgever. Meestal werk ik met gerenommeerde uitgevers en vormgevers, maar een uitgave in eigen beheer is ook mogelijk. De inhoudelijke (eind)verantwoordelijkheid berust bij mij, maar er zal nooit iets gepubliceerd worden zonder toestemming van mijn opdrachtgever.

Werkwijze

Tijdens het proces van literatuurstudie, archiefonderzoek, interviews en beeldresearch hou ik voortdurend contact met de opdrachtgever en/of met de door u geïnstalleerde meeleescommissie. Regelmatig overleg en voldoende feedback garanderen dat het eindproduct geheel aan de verwachtingen zal voldoen.

Als voormalig senior-onderzoeker aan de Radboud Universiteit hecht ik aan wetenschappelijk verantwoorde geschiedschrijving, maar dit mag de toegankelijkheid van een tekst nooit in de weg staan. Ik streef dus altijd naar een vlot geschreven verhaal met interessante inhoud en aantrekkelijke vormgeving. Zo nodig of indien wenselijk kan het ook een Engelstalig productie worden of met een Engelse of anderstalige samenvatting.

Springplank naar de toekomst

Voor opdrachtgevers geldt in de regel dat geschiedenis meer is dan het verleden in kaart brengen. Het is een prima hulpmiddel bij het verwerven van nieuwe opdrachten en een nuttig instrument in actuele discussies. De in kaart gebrachte geschiedenis helpt de verwachtingen, doelstellingen, resultaten van een bedrijfspolicy na een x-aantal jaren voor medewerkers, klanten en relaties op een heldere wijze op een rij te zetten.

Zo vroeg GGZ Midden-Brabant me ooit om een terugblik (De psychiater en de witte vlek) die de paradigmawisselingen in de professionele en maatschappelijke visie op psychiatrie, maar ook de discussie over nut en nadeel van schaalvergroting, specialisering & professionalisering, integratie, maatschappelijke verantwoording & cliëntenbetrokkenheid etc. in kaart bracht.

Nog even praktisch

 • U bent op zoek naar een partner voor een historisch project.
 • U contacteert me met een al of niet welomschreven vraag.
 • We onderzoeken samen de onderzoeks- en ontsluitingsmogelijkheden.
 • Ik maak geheel vrijblijvend een offerte op.
 • Na goedkeuring van de offerte ga ik aan de slag. U betaalt mij in maandelijkse termijnen.
 • Vallend in de categorie vrije beroepen, ben ik niet BTW-plichtig.
 • Tijdens het hele proces houd ik u op de hoogte van mijn vorderingen, zodat u waar nodig kan bijsturen.
 • Tegen de vooraf vastgestelde deadline lever ik u een aantrekkelijk en publieksgericht eindproduct, waar u als opdrachtgever trots op kunt zijn.

Lage Markt 48
6511VL Nijmegen
Zaak: +31248443099
Mobiel: +31640729594

info@ceeswillemsen.nl