2014

In 2014 heb ik een korte geschiedenis geschreven van het Tilburgse bedrijf Klaruw: Weg-en Vloeronderhoud BV. Deze korte studie (1917-1975) is in eigen beheer uitgegeven. De bedoeling is dat ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan in 2017, wanneer het bedrijfsarchief helemaal op orde is, er met behulp van het nieuw gearchiveerde materiaal een volwaardige geschiedenis zal verschijnen tot op heden.

Naar aanleiding van het voltooide manuscript eind 2014 van Ondernemen zit in onze genen. Een kroniek van het ondernemersgeslacht Ouborg is besloten om voor een extended version te gaan, dit wil zeggen met een verbreding en verdieping van de Bredase context, inclusief de wederwaardigheden van de jongste, uiterst succesvolle Ouborggeneratie. Het boek zal medio eind 2015, begin 2016 verschijnen.

Aad Ouborg van de gelijknamige Ouborg Group heeft mij onlangs gevraagd om een korte geschiedenis te schrijven van het ondernemersgeslacht Ouborg-Vriens. Aad Ouborg publiceerde eerder een boek onder de titel Ondernemen is entertainen, wat mij voor de hier bedoelde geschiedenis inspireerde tot de werktitel Ondernemen zit in onze genen. In deze ondernemerskroniek zullen vooral Ouborgs grootvaders centraal komen te staan: A.C. Ouborg, die in 1938 op jonge leeftijd werd aangesteld tot bijzonder hoogleraar in de mechanische technologie in Delft en daarnaast directeur was van de Wollenstoffenfabrieken L.E. van den Bergh in Tilburg, en Leendert Vriens, een van de eerste autodealers in (Zuid) Nederland die in de vroege jaren twintig Amerikaanse wagens in Nederland importeerde en die zijn omgeving tot ver in de jaren zestig verbaasde door steeds weer nieuwe, spectaculaire ondernemingen. De zeer bekende, vaak aan Cobra gerelateerde schilder Piet Ouborg is een broer van Aads opa. Kortom een zeer interessante familie, wat een inspirerend boek moet opleveren.

Vormgeving en layout van bedoeld boek is in handen van Geert de Jong van het bekende bureau Smidswater.