2019

Proefschrift

In oktober voltooide ik mijn proefschrift over de geschiedenis van de Socialistische Uitgeverij Nijmegen (SUN). Toch zal het niet voor komende zomer (2020) zijn dat ik dit proefschrift aan de Radboud Universiteit zal kunnen verdedigen. Zo zal ik (deels) nog de kritiek moeten verwerken van mijn promotoren Remieg Aerts en James Kennedy, de leescommissie etc. En in het geval dat de uitgeverij besluit of de wens heeft de handelseditie van mijn dissertatie tegelijk met de promotie te presenteren, moet er nog heel wat gepolijst plus uitgezocht worden, denk alleen al aan de illustraties.

Het kansfonds

Afgelopen september ben ik begonnen aan een vooronderzoek om de mogelijkheden voor een geschiedenis van het Kansfonds te bezien. Het Kansfonds is een van oorsprong katholiek hulpfonds dat in samenwerking met de KRO doneert aan allerlei goede doelen. Ze werken nog steeds vanuit de katholieke caritasgedachte en met financiele bijdragen van de Vriendenloterij aan projecten die zich bekommeren om de minderbedeelden in onze samenleving. De meeste archiefstukken liggen in het Nijmeegse KDC (Katholiek Documentatie Centrum). Medio december presenteer ik de resultaten van dit onderzoek op een conferentie van de stichting Echo.

Bredase bouwbedrijf Sprangers

In augustus van dit jaar voltooide ik een artikel over de voorgeschiedenis van het Bredase bouwbedrijf Sprangers. Formeel dateert Sprangers van 1796, toen Lambert zich vanuit het Belgische Meerle vestigde in Princenhage. Naar nu blijkt beoefenden de Sprangersen het timmermans- c.q. aannemersvak in deze meest noordelijke Belgische gemeente al vanaf de late middeleeuwen. Men zou daarom met goed recht het geboortejaar van Sprangers, nu al een van de oudste bouwbedrijven in Nederland, fors kunnen vervroegen. In elk geval vanaf plusminus 1700 bezaten de Sprangersen een bouwbedrijf in Meerle. De oudste rekening van Hendrik Aert Sprangers voor timmerwerkzaamheden dateert zelfs uit 1543.

Geschiedenis Winters Bouw en Ontwikkeling

Winters Bouw en Ontwikkeling BV in Breda heeft me onlangs gevraagd hun geschiedenis vanaf 1850 in kaart te brengen. In eerste instantie ten behoeve van hun website, waarin de highlights uit hun geschiedenis getoond zullen worden. Later zal dit, bij gelegenheid van hun 175-jarig bestaan, uitmonden in een echte (boek)geschiedenis.

Lovende recensie

Studium.Tijdschrift voor Wetenschaps -en Universiteitsgeschiedenis publiceerde een zeer lovende recensie van mijn Aeterna Veritas. Deze geschiedenis van de Utrechtse studentenvereniging Veritas zou onmisbaar zijn voor eenieder die geinteresseerd is in de geschiedenis van de universiteit en van het katholicisme.

Het Stan Huygensjournaal van dagblad De Telegraaf besteedde op 9 (digitaal) en 10 augustus 2019 uitgebreid aandacht aan mijn boek over de geschiedenis van het ondernemersgeslacht Ouborg (klik hier). De Ouborgs lijken exemplarisch voor de Nederlandse ondernemingszin, vaak gevoed door buitenlandse genen, in hun geval de zeer succesvolle Franse Hugenoten.