2021

20 oktober mocht ik onderstaande ontvangen van mijn promotoren Remieg Aerts en James Kennedy. Hun brief spreekt voor zich. Wanneer de promotieplechtigheid precies plaatsvindt, is nog niet bekend.

Geacht bestuur,

Als beoogd promotoren kunnen wij bevestigen dat het proefschriftmanuscript van drs. Cees Willemsen, Een erfenis van het Aggiornamento. Socialistische Uitgeverij Nijmegen en de renaissance van het marxisme (1969-1983) in principe voldoet aan de voorwaarden voor toelating tot een academische promotie. Een door de Radboud Universiteit in te stellen promotiecommissie zal dat oordeel toetsen.

Het boek van Cees Willemsen is een diepgaande intellectueel-historische studie van de ontwikkeling van het katholieke intellectuele milieu rond de Katholieke Universiteit Nijmegen en van de vooral Brabantse milieus waaruit de student-oprichters van uitgeverij SUN voortkwamen. Hij laat zien hoe bewegingen binnen het katholicisme in deze milieus in de jaren 1930-1950 leidden tot een omvorming van katholiek engagement naar een sociaal engagement dat in bepaalde interpretaties van het marxisme een nieuwe belofte en uiting vond. Hij situeert de totstandkoming van de SUN, het programma van de uitgeverij en de intellectuele discussies rond de uitgaven in dit kader. Het boek richt zich daarom vooral op de periode tot 1983, waarin die discussie rond en vanuit het marxisme het programma en de identiteit van de uitgeverij beheerste. De op zich nog steeds belangrijke periode van de SUN als uitgeverij van Frans georienteerde cultuurhistorische werken, architectuur(geschiedenis) en diverse educatieve publicaties komt aan de orde in de slothoofdstukken van de dissertatie.

Willemsen heeft de toegekende subsidiemiddelen goed benut. Het project heeft weliswaar een lange looptijd gehad en is onderbroken door de noodzaak tijdelijk andere opdrachten aan te nemen, maar Willemsen heeft grondig werk verricht en een bredere cultuurgeschiedenis rond de Nijmeegse uitgeverij tot stand gebracht die van belang is voor het begrip van de ontwikkeling van het Nederlandse katholicisme en van het maatschappelijk debat zoals dat in de decennia 1960-1980 in Nederland gevoerd is.

U kunt dus het vertrouwen hebben dat de door u toegezegde of toegekende subsidiemiddelen verantwoord besteed zijn.

Met vriendelijke groet,

prof. dr. Remieg Aerts

mede namens prof. dr. James Kennedy

Digitale versie Bibliografie van Russische Literatuur in Nederland

In mei van dit jaar verscheen de digitale versie van: Emmanuel Waegemans, Cees Willemsen en Huub Severiens, Bibliografie van Russische literatuur in Nederlandse vertaling 1789-2020/ Библиография русской литературы в нидерландском переводе op internet. Inmiddels is het aantal bezoekers nauwelijks meer te tellen. Nagenoeg alle van de plusminus 3000 titels zijn in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag opgenomen en terug te vinden in: Collectie Cees Willemsen. Huub Severiens heeft deze digitale versie voorzien van allerlei nuttige statistieken en boeiende ‘weetjes’.

In Winters Magazine nr.1 en nr. 2-2021 publiceerde ik twee interviews met oud-werknemers van Winters bouw&ontwikkeling uit Breda en ook een tweede deel van hun bedrijfsgeschiedenis.