2015

2015

Zondag 17 december sprak ik in een uitzending van het zeer populaire radioprogramma OVT over de teloorgang van het (katholieke) cooperatieve ideaal bij de Rabobank. Aanleiding was het aangekondigde massa-ontslag van 9000 werknemers. Onlangs bleek dat ondanks of juist dankzij deze ‘overtolligen’ het afgelopen jaar ruim twee miljard euro winst is gemaakt.

Eind 2014 kreeg ik het verzoek van dr. Tom Stoelinga, o.m. voormalig voorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen, om een wetenschappelijke geschiedenis te schrijven van de Utrechtse studentenvereniging C.S. Veritas. Deze roemruchte, van origine katholieke vereniging, waarvan Stoelinga ooit praeses collegii was, bestond in 2014 honderdvijfentwintg jaar. Het uitgebreide archief van Veritas is voor de gelegenheid overgebracht naar het KDC in Nijmegen, wat mijn onderzoek zeer vergemakkelijkt. Met ingang van 1 april 2015 ben ik met mijn onderzoekswerkzaamheden gestart. Het boek zal naar verwachting medio 2017 verschijnen. De wetenschappelijke begeleiding is in handen van prof. dr. Leen Dorsman, hoogleraar universiteitsgeschiedenis en voorzitter van de Commissie Geschiedschrijving Universiteit Utrecht en o.m. Péjé Knegtmans van de Universiteit van Amsterdam en Jan Brabers van de Radbouduniversiteit.

Op 6 januari 2015 werkte ik mee aan een uitzending van het televisieprogramma Andere Tijden, dat zijn uitzending wijdde aan de actie: Help de Russen de winter door, in 1991-92. De boeiende uitzending leverde veel reacties op, ook voor mij persoonlijk. De algemene strekking van het verhaal was, wellicht onder invloed van de sterk bekoelde verhoudingen met Rusland, redelijk kritisch, in elk geval kritischer dan ik zelf – ook destijds- was. De televisie-uitzending van de VARA onder leiding van Sonja Barend waarmee december 1991 de actie begon, bleek, zeker in het licht van vandaag, een zuiver melodrama, een tearjerker, bovendien ongegeneerd commercieel.

Heb eindelijk mijn site aangepast. Geen grote veranderingen, want daarvoor had en heb ik het gelukkig te druk. Moderner is ie er ook niet op geworden, al ben ik sowieso enigszins allergisch voor de term modernisering. Zo is het In de politiek in de regel een eufemisme voor allerlei versoberingen en dus verslechteringen van het sociaal verzekeringstelsel en andere zaken die van overheidssteun afhankelijk zijn. Maar belangrijker is dat de oude homepage met een weliswaar actuelere foto van het werkparadijs aan de Lage Markt mijn werkzaamheden het beste weergeeft.

Naar aanleiding van het voltooide manuscript eind 2014 van Ondernemen zit in onze genen. Een kroniek van het ondernemersgeslacht Ouborg is besloten om voor een extended version te gaan, dit wil zeggen met een verbreding en verdieping van vooral de Bredase context, inclusief de wederwaardigheden van de jongste, uiterst succesvolle Ouborggeneratie. Het boek zal voor de zomer 2016 verschijnen.

Vormgeving en layout van bedoeld boek is in handen van Geert de Jong, oprichter van het bekende bureau Smidswater en Ron Schouwenaar van TZ studio ter zake.