Publicaties

Selectie van (biografische) artikelen in tijdschriften en bundels

2015

Moraliserende buren. Karamzins missie (1789-1790) naar Europa
Het cliché van het barbaarse Rusland versus zijn humane westerse buren is van alle tijden.
Ruim tweehonderd jaar geleden ergerde de Russische schrijver Nikolaj Karamzin (1766-1826)
zich al aan het wederzijdse onbegrip. Als 23-jarige besloot hij via reisbrieven zijn volk voor te lichten
over het moderne Europese leven en denken. Tegelijkertijd wilde hij het barbaarse Ruslandbeeld corrigeren,
dat ondanks manhaftige moderniseringspogingen van westers georiënteerde despoten als Peter de Grote
en Catharina II in Europa was blijven bestaan.

Streven (Juni 2015), 501-512.

2013
Een sentimentele barbaar. Karamzins reizen door Rusland, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Engeland.
Tijdschrift voor Slavische literatuur 64 (mei 2013), 3-12.

Zeldzaam arrogant. De briefwisseling Timmer-Eekman, een vertaaldispuut.
Tijdschrift voor Slavische literatuur 64 (mei 2013), 50 – 58.2012
Nikolaj Gogol: Hoe Ivan Ivanovitsj ruzie kreeg met Ivan Nikiforovitsj (Van Oorschot, Amsterdam 2012)
Nexus nl. leestafel, oktober 2012. Zie: Nexus instituut


2008
Willem G. Weststeijn en zijn lyrische ‘ik’
Tijdschrift voor Slavische literatuur 51, december 2008, pagina 56 t/m 76.

Willem G. Weststeijn and his lyrical ‘I’
In: Haard, Eric de, Wim Honselaar en Jenny Stelleman, Literature and beyond. Festschrift for Willem G. Weststeijn on the Occasion of his 65th Birthday (Amsterdam 2008 vol. II), 907-930.


2007

Vooral Russische vrouwen hebben een mooie, muzikale stem. Gesprek met Frans-Joseph van Agt.
Tijdschrift voor Slavische literatuur, 48 (december 2007), 3-5.

‘Samaritaanse communisten’
Hans Timmermans (samenst.) 70’s in Nijmegen. Tien krejatieve aksiejaren.
(Nijmegen, 2007), 36-37.
scan cover

‘De korrel in de voor. Gesprek met Arthur Langeveld, winnaar van de Nijhoff vertaalprijs’
Cultureel maandblad Streven (juli-augustus 2007) 603 – 614.

‘E. du Perron en de Russen’
Cahiers voor een lezer 26 (april 2007) 3 – 13.


2006

‘E. du Perron en de Russen’
Cultureel Maandblad Streven (september 2006) 704-715.

‘Vader, zoon en geest van de slavistiek. Twee Nederlandse slavisten en “de Rus” ‘ .Boekbespreking van Jan-Paul Hinrichs, Vader van de slavistiek. Leven en werk van Nicolaas van Wijk 1880–1941 (Bas Lubberhuizen, 2005), in: Trouw, 11 februari 2006.

Gelukkig is mijn grootmoeder heel oud geworden‘. Interview met Nijhoffprijs-winnaar Arthur Langeveld
Tijdschrift voor Slavische literatuur, 44 (oktober 2006) 52 – 63.

2005

‘De geboorte van een Bibliotheek’. Over de Russische bibliotheek
Zacht Lawijd (maart 2005), 152 -167.

Lees het voorwoord van deze uitgave van ZL.
scan cover

‘Gorki’s fascinatie voor de Zykovs’
Cultureel Maandblad Streven (januari 2005), 34 —47

2004

‘Iedere generatie zijn eigen Tsjechov. Over schuldgevoelens, een ruggetje en kalfskoteletten’
Tijdschrift voor Slavische literatuur 39, 42-50.

‘Frans Ostap Stapert Bender 1957-2002’
Tijdschrift voor Slavische literatuur 39, 58-62.

‘Dubbele gedachten bij de biografie over Karel van het Reve’
Tijdschrift voor Slavische literatuur 38, pagina 62 t/m 66.

‘Heimwee naar de volksziel. De vroege ontvangst van Gogol in Nederland’
Cultureel Maandblad Streven, september 2004, pagina 675 t/m 688.

2003

Natasja’s dans

Een culturele geschiedenis van Rusland.
Utrecht, Het Spectrum.


ISBN 90 2747996 8
lees verder

.

Tijdschrift voor Slavische Literatuur nr. 34

‘De genen van een Poolse ruiter, Gesprek met vertaler Karol Lesman’
Tijdschrift voor Slavische literatuur 34, pagina 17 t/m 30.

.

2002

‘Dostojevski tussen Nijmegen en Rome. Over afval en terugkeer’
Cultureel Maandblad Streven oktober 2002, pagina 791 t/m 803.

‘Dostojevski en de mode. Een gesprek met prof. Zacharias Anthonisse O.F.M. Cap. (1906-1985)’
Tijdschrift voor Slavische literatuur 31, pagina 67 t/m 73.

2001

‘Nederland-Rusland-Amerika. Een gesprek met prof. dr. Th. A. Eekman’
Tijdschrift voor Slavische literatuur 30 pagina 51 t/m 59.

‘Dokter Zjivago, de roman en de film. Een e-maildiscussie met Willem G. Weststeijn’
Armada, Tijdschrift voor wereldliteratuur 21 pagina 108 t/m 115.

‘De mystiek van het realisme. Gesprek met Theun de Vries’
Tijdschrift voor Slavische literatuur 29 pagina 11 t/m 24.

‘De betrokkenheid van een weerhaan’
Over de Nederlandse vertaling van Ilja Ehrenburgs memoires, ‘Ik ben nooit onverschillig geweest’
Tijdschrift voor Slavische Literatuur 29 pagina 76 t/m 80.

2000

‘Seismograaf van het numineuze. Gesprek met slavist prof. dr. M.A, Lathouwers’
Tijdschrift voor Slavische literatuur 28 pagina 42 t/m 49.

‘Het land van de dichter. Gesprek met Nijhoffvertaalprijswinnaar Gerard Rasch’
Tijdschrift voor Slavische literatuur 27 pagina 3 t/m 8.

1999

‘Tsjechov op het Nederlands toneel’, in: Peter van Nunen en Arkadij Semjonov (Red.)
‘Taal en cultuur. Lezingen van de conferentie ‘België- Nederland-Rusland’. Tweede bundel (Moskou-Maastricht 1999) pagina 16 t/m 43.

1996

‘Oppervertaler Siegfried van Praag (1888-1958)’ in: Ton Naaijkens (red.), Vertalers als erflaters.
Staalkaart van een eeuw vertalen (Bussum 1996).

‘Charles B. Timmer (1907-1991), de verholen romanticus’
Tirade 363 (maart- april 1996) pagina 229 t/m 243.

1993

‘Hendrik Wolfgang van der Mey (1842-1914), first Dutch Slavist. A forgotten pioneer’
Russians and Dutchmen (Groningen 1993) pagina 183 t/m 206.

1989

‘N.V. Gogol (1809-1989) in the Low Countries: a bibliography of Netherlandic translations=Bilbiografia proizwedenii N.V. Gogola w niderlandckom perewode’
Slavica Gandensia 16 pagina 149 t/m 160 (Samen met E. Waegemans).

‘De droesem van de Russische ziel. De receptie van de Russische literatuur in Nederland’
De lage landen en de Sovjetunie (Amsterdam 1989) pagina 131 t/m 140.

Tijdschriftredacties:

Rusland Monitor

Sinds 2000 redacteur van Tijdschrift voor Slavische Literatuur.

In 1988 medeoprichter en hoofdredacteur van Sovjet-, later Rusland-Monitor(1988-1992).

In 1980 medeoprichter en redacteur van Komma. Tijdschrift voor politiek en sociaal onderzoek.