2004

De psychiater en de witte vlek
18 november 2004 is weer een boek van Cees Willemsen verschenen: De psychiater en de witte vlek, 30 jaar GGZ Midden-Brabant 1970-2000. Met een beeldverhaal door Paul Bogaers. Het boek is uitgegeven door uitgeverij Sun Amsterdam.

Lezing van Cees bij “Tsjechov toegelicht” in Stadsschouwburg in Amsterdam
Honderd jaar na het overlijden van Tsjechov presenteert Stadsschouwburg Amsterdam samen met Toneelgroep Amsterdam, het Nationale Toneel, Uitgeverij Van Oorschot en het Theater Instituut Nederland twee middagen rond de wereldberoemde toneel-en verhalenschrijver.
Op woensdag 22 december, 14.00 uur vindt “Tsjechov toegelicht” plaats in de Koninklijke Foyer van de Stadsschouwburg Amsterdam.
Cees Willemsen geeft die middag een lezing over Tsjechov op het Nederlands toneel. Hij illustreert zijn verhaal met filmfragmenten van legendarische Tsjechovopvoeringen.

Publicatie van Cees in maandblad Streven
Het septembernummer van het Cultureel maatschappelijke maandblad Streven opent met Cees’ publicatie Heimwee naar de volksziel. De vroege ontvangst van Gogol in Nederland.
De belangstelling voor Gogol en ‘de Russen’ evolueerde in Nederland van een ietwat neerbuigende, paternalistische waardering in het begin van de negentiende eeuw tot adoratie op het eind. Deze wisselende appreciatie weerspiegelde de veranderende houding tegenover de eigen cultuur, van overwegend positief tot opvallend negatief, die alles te maken lijkt te hebben met het moderniseringsproces dat na 1870 op gang kwam. Het is tegen deze achtergrond dat critici in hun positieve waardering van wat altijd begrepen werd als ‘het totaal andere’ ‘Gogols volksziel’, uitdrukking gaven aan hun heimwee naar wat in de eigen cultuur verloren was gegaan.

[samenvatting/gogol.html >>lees verder]

Tweede geheel herziene druk ‘Te gast in Rusland’ uit
In de landenreeks ’te gast in’ van uitgeverij Informatie Verre Reizen uit Nijmegen is een geheel vernieuwde uitgave verschenen van Rusland. Het boekje bevat o.a. een impressie van een Wolgacruise, achtergrondverhalen over de Russische keuken en de Russisch-orthodoxe kerk en reportages over de Nieuwe Rijken en jongeren in Moskou. Daarnaast veel reistips, een woordenlijst en een uitgebreide literatuurlijst.