2022

Promotie

Radboud Universiteit Nijmegen

Maandag 4 juli verdedigt Cees ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen het proefschrift “Een erfenis van het Aggiornamento. Socialistische Uitgeverij Nijmegen en de renaissance van het marxisme (1969-1983)” een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren.


De Franse marxist Louis Althusser (1918-1990), huisfilosoof van Socialistische Uitgeverij Nijmegen (1969-2000), verwachtte in de jaren zestig van de vorige eeuw een revolutie daar waar voldoende maatschappelijke tegenspraken samenbalden om het heersende systeem op zijn zwakste schakel te doorbreken. De Nijmeegse periodiek Tegenspraak twijfelde er niet aan dat hij doelde op ‘het onweerstaanbare Mekka van al Hollands revolutionairen’. 

Een erfenis van het Aggiornamento. Socialistische Uitgeverij Nijmegen en de renaissance van het marxisme (1969-1983), geeft meer dan een geschiedenis van de uitgeverij die Nijmegen in de jaren zeventig tot de intellectuele hoofdstad van progressief Nederland maakte. Het verhaalt ook over de moeizame acculturatie van de Nederlandse katholieken in een dominant liberaal-protestantse cultuur, inclusief hun poging na de ineenstorting van de katholieke zuil een marxistische pendant op te richten. Dit laatste  mislukte, toch worden de radicale flanken van de Nederlandse politiek, zowel links als rechts, opvallenderwijs nog altijd bezet door katholieken.


Het Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van rector magnificus prof. dr. J.H.J.M. van Krieken volgens het besluit van het college van decanen in het openbaar te verdedigen op maandag 4 juli 2022 om 16.30 uur precies door:

Cornelis Antonius Lambertus Marie Willemsen geboren op 19 juni 1951 in Breda.

Voertaal tijdens de verdediging: Nederlands

De definitieve promotiecommissie bestaat uit:
Fungerend rector:
            prof. dr. E.M. Moormann
Promotoren:
            prof. dr. R.A.M. Aerts
            prof. dr. J.C. Kennedy (UU)
Leden manuscriptcommissie:
            prof. dr. W.J.H. Furnée
            prof. dr. T.H.G. Verhoeven
            prof. dr. E. van der Zweerde
            prof. dr. P.J.A. Nissen
            prof. dr. W.D.E. Aerts (UvA)
Overige leden:
            prof. dr. G.J.M. van den Brink (VU)


In het najaar van 2022 zal een handelseditie verschijnen bij uitgeverij Roelants in Nijmegen.

Digitale versie Bibliografie van Russische literatuur

Onlangs is de digitale versie op internet gepubliceerd van onze Bibliografie van Russische literatuur in Nederlandse vertaling 1789-2021 Библиография русской литературы в нидерландском переводе. Emmanuel Waegemans, Cees Willemsen en Huub Severiens. Bijna alle genoemde titels (plusminus 3000) zijn in de KB in Den Haag opgenomen in de: Collectie Cees Willemsen