2005

Lovende recensies in Tijdschrift voor Psychiatrie
Het tijdschrift voor psychiatrie kwam onlangs met een lovende recensie van Cees’ jongste geschiedenis van de psychiatrie De psychiater en de witte vlek.
Hetzelfde vaktijdschrift publiceerde eerder enthousiaste recensies over Van God los en De belofte van het hiernumaals.

[samenvatting/streven2005.html >>lees verder]

Brief Van Baar n.a.v. ‘De Psychiater en de Witte Vlek’
De bekende psychiater Jacques van Baar speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de GGZ in Midden-Brabant. In die hoedanigheid kwam hij in Cees’ boek De psychiater en de witte vlek herhaaldelijk aan bod.
Van Baar schreef naar aanleiding hiervan een brief aan Cees.

[samenvatting/brief-vanbaar.html >>lees verder]

Lees een ontboezeming van een ex-studiegenoot over Cees
Onlangs kreeg Cees bijgaand verhaaltje toegestuurd, waarin een oud-studiegenoot herinneringen ophaalt aan zijn rode studiejaren. Er wordt geen naam in genoemd, maar Otto Lankhorst meende vriend Cees te herkennen. Het is gepubliceerd in ET.VT (Ex Tempore – Verleden Tijdschrift) 23(2004), het blad van de Afdeling Geschiedenis van de Radboud Universiteit.

[samenvatting/ex_tempore.html >>lees verder]

Presentatie Bankieren in Zierikzee op 10 mei a.s.
Dinsdag 10 mei wordt om half vier in de Vierschaar van het oude stadhuis in de Meelstraat te Zierikzee Cees’ boek: Bankieren in Zierikzee. Geschiedenis van de Nutsspaarbank Zierikzee, 1819-1999, aangeboden aan de voorzitter van de hoofddirectie van SNS Bank N.V., de heer mr. M.W.J. Hinssen.

Genoemd boek heeft door omstandigheden enige jaren op de plank gelegen. Cees is erg verheugd dat Bankieren in Zierikzee, waaraan hij destijds met liefde en plezier heeft gewerkt, alsnog verschijnt: “Het voelt alsof ik als een oude schrijver in een stoffige lade een boek terugvind, waarvan ik het bestaan vergeten was”.

Biografie Ch. B. Timmer
Cees heeft in 2004 en 2006 prestigieuze beurzen toegekend gekregen van het Prins Bernardfonds en het Fonds voor de Letteren voor zijn biografie over de bekendste vertaler uit het Russisch in de vorige eeuw Charles B. Timmer (1907-1991).
Ch. B. Timmer was behalve eminent vertaler ook een uiterst productief essayist (o.m. in Tirade) en medeoprichter van de befaamde Russische bibliotheek van Van Oorschot. Ook bracht hij spraakmakende vertalingen van Russische autobiografieën in de vermaarde serie Privé-domein van de Arbeiderspers. Auctor intellectualis van deze prachtige serie, die een ereplaats verdient in elke boekenkast, is Martin Ros. Cees heeft hem onlangs geïnterviewd voor wat de eerste Nederlandse vertalersbiografie belooft te worden.
De verschijningsdatum is voorzien eind 2008, begin 2009.

28 november 2005: Presentatie Moderne Russische literatuur – van Poesjkin tot heden
Maandagmiddag 28 november a.s. presenteert Cees in het Bungehuis, zaal 004, Spuistraat 210 in Amsterdam Moderne Russische literatuur – van Poesjkin tot heden door Arthur Langeveld en Willem G. Weststeijn.
Arthur Langeveld mailde Cees: “Leuk dat je je weer hebt laten strikken Zo langzamerhand ben je niet alleen de historicus van de slavistiek maar ook de vaste feestredenaar, de tamada zoals dat in Georgië heet.”

De uitnodiging voor deze middag (waar tevens een ander werk wordt gepresenteerd door Aai Prins) kunt u hier nalezen [presentatie28112005.pdf].

10 november 2005: Presentatie biografie Nicolaas van Wijk door Cees Willemsen

Cees is gevraagd om op donderdagmiddag 10 november de biografie Vader van de slavistiek. Leven en werk van Nicolaas van Wijk (1880-1941) van de gerenommeerde auteur Jan Paul Hinrichs te presenteren in boekhandel Pegasus.
Genoemd boek over de eerste hoogleraar slavistiek (Leiden, 1913) in Nederland verschijnt bij uitgeverij Bas Lubberhuizen.

Vrijdag 30 september 2005: ontmoeting met mede-biografiebeurswinnaars
Vrijdag 30 september j.l. ontmoette Cees in Het Schrijvershuis van de Stichting Fonds voor de Letteren aan de Huddestraat 7 in Amsterdam een aantal mede biografiebeurswinnaars, zoals Liesbeth Dolk (over F. Springer); Gerrit Jan Kleinrensink (Willem Brakman) en Aleid Truijens (F.B. Hotz).
Na een welkomstwoord van directrice Sylvia Dornseiffer werd de zeer genoeglijke en vooral ook informatieve bijeenkomst voorgezeten en geleid door gastvrouwe Greetje Heemskerk. Na afloop van deze uitstekend verzorgde koffie-lunchbijeenkomst togen we gezamenlijk naar Maison Descartes waar in samenwerking met de werkgroep Biografie en het Biografie Instituut een aantal workshops en lezingen over de biografie werd gegeven. Ook dit voortreffelijk georganiseerde symposium bood volop gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en persoonlijke kennismaking met collega-biografen.

Lezing 5 november 2005 in Den Haag
Op 5 november 2005 houdt Cees voor het Eddy du Perrongenootschap een lezing in het Letterkundig Museum in Den Haag over ‘Du Perron en de Russen’.

De lezing vindt plaats in de Rode Zaal van het Letterkundig Museum, Prins Willem Alexanderhof 5 in den Haag, om 14.00 uur. Na Cees zal Radboud van Steenhardt Carré spreken over Uren met Dirk Coster en de Prisma discussie. De bijeenkomst wordt besloten met een mooi glas wijn, geschonken door EDPG-sommelier Manu van der Aa.

Maandag 18 en dinsdag 19 april 2005
Op maandag en dinsdag gaf Cees een drietal lezingen in Leuven en in Brussel.

Maandag 18 april om 10:00u gaf Cees een lezing in de Grote Aula van Vlekho (universiteit) in Brussel, getiteld: Russische literatuur in het Nederlands. Over vertalers en vertalen.
Dezelfde lezing herhaalde hij om 17:00, maar dan aan de Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Slavistiek, bij prof. dr. E. Waegemans aan de Blijde-Inkomstraat.

Dinsdag 19 april om 10.40 u. gaf Cees de lezing: “Rusland tussen Azië en Europa. Over de ziel van een niet-burgerlijke natie”. De lezing werd gevolgd door een debat in het tolklokaal van Vlekho Brussel.

Vrijdag 11 maart 2005
<vanoorschot_logo.jpg>

In maart 2005 verscheen een geheel aan Geert van Oorschot (1909-1987) gewijde publicatie van ZL, Literair-historisch tijdschrift. Deze uitgave wil door middel van dertien bijdragen een veelzijdig beeld schetsen van Uitgeverij G.A. van Oorschot tijdens het bewind van Geert van Oorschot.

<letterkundigmuseum_logo.gif>

Hiernaast een foto van de omslag. Het archief van Uitgeverij Van Oorschot berust in het Letterkundig Museum in Den Haag, vandaar dat de redactie van genoemd literair tijdschrift op het idee kwam een speciaal nummer aan Van Oorschot te wijden. Het is in feite een boek geworden (met register) van 244 pagina’s. Mijn bijdrage in dit nummer De geboorte van een Bibliotheek. Over de Russische bibliotheek, pp.152-167 handelt over het ontstaan van de vermaarde Russische Bibliotheek.

Op 11 maart 2005 om 16:00 uur, wordt dit nummer gepresenteerd in het Letterkundig Museum te Den Haag.