Sting, een zorg minder

In 2002 vierde Sting haar tienjarig bestaan. Leden en medewerkers van Sting hebben in die tien jaar tijd veel bereikt waar ze trots op zijn. Alle reden om het lustrumjaar, dat eindigde in maart 2003, te markeren met de publicatie ‘Sting een zorg minder. Tien jaar beroepsvereniging van de verzorging’.

Historicus Cees Willemsen kreeg de opdracht een korte historie te schrijven over de beroepsvereniging. Hij interviewde daartoe enkele sleutelfiguren en raadpleegde literatuur en ander bronnenmateriaal. Dat maakt ‘Sting, een zorg minder’, tot een publicatie die ook laat zien hoe beleidsmakers en politici in de afgelopen decennia de rol van de verzorging zagen.

De publicatie toont hoe de verzorging zich door toedoen van Sting heeft geprofileerd als een vak apart. Sting maakte duidelijk – en doet dat nog steeds – dat verzorgen een vak apart is en dat de kwaliteit van zorg niet zit in een goedgepoetste plint, maar vooral in de relatie tussen verzorgenden en zorgvrager.

‘Sting, een zorg minder’ is opvallend actueel omdat het heel goed aansluit op actuele onderwerpen als Huishoudelijke Verzorging wel of niet in de AWBZ, verzorgenden wel of niet opgeleid en kwaliteit als centraal thema in de verzorging. De publicatie maakt eens te meer duidelijk dat Sting nog lang niet ‘uitgestingd’ is. Er valt nog heel veel te winnen.

Sting, een zorg minder kost € 5,-
Stingleden betalen € 2,50
Het boekje is te bestellen bij Sting
tel. 030-2919060,
email: sting@sting.nl