Te gast in de Baltische Landen

Behalve de inhoud is ook de titel aangepast, want het indertijd ingeburgerde pejoratief Baltische Staten herinnerde teveel aan de Oostbloktijd.

De Balten hebben een sterke band met de natuur die ze respecteren, waar ze van genieten en die in overvloed aanwezig is. Ze hebben ook een sterke band met het verleden, een traditie van zang en folklore. De laatste tien, twaalf jaar hebben ze voortvarend gebouwd en gerenoveerd.

Opmerkelijk is dat zowel de lutherse Esten en Letten als de katholieke Litouwers in hun architectuur niet terugschrikken voor het gebruik van gewaagde kleuren, alsof ze daarmee hun korte zomers willen compenseren.

De in West-Europa nog altijd levende vergelijking met het grauwe Oost-Europa kunnen we maar beter vergeten. De oude binnensteden van Vilnius en Tallinn, en de Jugendstilwijk van Riga zijn zelfs op de Werelderfgoedlijst geplaatst. In het Balticum vinden we alles in één: ‘Italiaanse’ steden, een aangenaam klimaat, zee en strand, rust en vooral veel ruimte in een ongerepte natuur.