Te gast in Rusland

Sinds Gorbatsjov de aanzet gaf tot he t wegtrekken van het IJzeren Gordijn, heeft Rusland iets van zijn magie verloren. Het land is toegankelijker geworden, de harde werkelijkheid van het dagelijks leven zichtbaarder. Een bezoek aan het voormalig tsarenrijk blijft niettemin een cultureel avontuur vanwege de middeleeuwse Kremlins, kloosters, kerken en kunstig bewerkte houten huizen, maar ook en vooral door de oosterse mentaliteit achter de moderne façade van westers geïnspireerde architectuur, literatuur en muziek.

De Byzantijnse werkelijkheid wordt in deze bundel gezien door de ogen van Ruslandgangers die soms jaren in het land doorbrachten en toch buitenstaander bleven. Hun bijdragen tonen de kloof die er bestaat tussen onze burgerlijke cultuur met zijn arbeidsethos, discipline en rationaliteit tegenover de lethargie, de mateloosheid en het mythische wereldbeeld van de Russen.

‘Te gast in Rusland’ is samengesteld en geredigeerd door Cees Willemsen (historicus en Ruslandkenner) en bevat bijdragen van Marente de Moor (schrijfster van ‘Petersburgse Vertellingen’), Hans Boland (o.a. Poesjkin-vertaler), en de journalisten Bernard Hulsman (NRC Handelsblad) en Rob Jaspers (De Gelderlander). Jorgen van Waes stelde de praktische reisinformatie en een literatuurlijst samen.